Konferencja w ramach projektu "Szkoła częścią wspólnoty"

Konferencja w ramach projektu

10 października 2016 r. w Hotelu Europejskim nastąpi inauguracja projektu "Szkoła częścią Wspólnoty", realizowanego przez Fundację Oświatową. Projekt jest dofinansowany ze środków Program Funudsz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Konkurs dotacyjny w ramach Plus na Start

Konkurs dotacyjny w ramach Plus na Start

Zapraszamy do udziału w konkursie dotacyjnym dla szkół, organizacji, świetlic, domów kultury i innych podmiotów.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne poprzez dotacje (po 3000 złotych) dla 3 kreatywnych, nowatorskich projektów, w zakresie zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwój zainteresowań i zdolności dzieci.

Termin składania wniosków: 7 października 2016r. (liczy się data wpływu)

Więcej informacji: www.plusnastart.pl

 

Plus na start
Nasz profil na facebook Nasz profil na NK.pl

Informacje kontaktowe

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5,
31 – 466 Kraków

tel./fax. 012 411–07–95
oswiatowa@pijarzy.pl

PKO BANK POLSKI I ODDZIAŁ KRAKÓW
90 1020 2892 0000 5402 0148 2157

Nasze projekty

Plus na start
Mówią i piszą o nas
Pomóż on-line