PROJEKT "WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I SZWAJCARSKIEJ"

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ

PROGRAMY PILOTAŻOWE DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z ZAKRESU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ -> kliknij (dokument PDF)

 

TERMIN REALIZACJI:

Projekt był realizowany w terminie od 01.10.2011r. do 30.06.2012r.

CEL PROJEKTU:
Aktywizacja młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, poprzez poznanie rozwiązań szwajcarskich, rozwój wiedzy i wymianę doświadczeń 45 nauczycieli oraz 45 uczniów podczas 2 konferencji i 6 -modułowych warsztatów oraz opracowaną przez uczestników publikację.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:
Dzięki udziałowi w projekcie, Szkoły zdobyły unikalną wiedzę z zakresu kształtowania postaw obywatelskich oraz dołączyły do znakomitego grona autorów programów, wykorzystywanych następnie przez placówki oświatowe w całej Polsce.

ADRESACI:
W projekcie wzięli udział: 

- NAUCZYCIELE (45) - Opiekunowie samorządów uczniowskich
- UCZNIOWIE (45) - Liderzy społeczności szkolnej, przewodniczący samorządów uczniowskich.
W projekcie bezpośrednio uczestniczyło 45 szkół z całej Polski, które zgłosiły reprezentację składającą się z 1 nauczyciela i 1 ucznia.
Ponadto projekt jest skierowany do 2000 SZKÓŁ – odbiorców opublikowanego pilotażowego programu.

POBIERZ PUBLIKACJĘ ZAWIERAJĄCĄ PROGRAMY PILOTAŻOWE DLA SZKÓŁ ->

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Hotel św. Norberta*** w Hebdowie.

 

RAMOWY PROGRAM WYDARZEŃ W RAMACH PROJEKTU:

KONFERENCJA INAUGURACYJNA
19.-20.10.2011r.
Młodzi w społeczeństwie obywatelskim. Polska i Europa 2011;
Rola państwa w kontekście współczesnych globalnych przemian społecznych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
Miejsce organizacji pozarządowych w realizowaniu edukacji obywatelskiej;
Szwajcarski i polski model edukacji obywatelskiej;
Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym w szkolnictwie polskim i szwajcarskim;
Możliwości i narzędzia aktywizacji młodzieży;
Dobre praktyki –przykłady rozwiązań w szkołach szwajcarskich i polskich.

3 - MODUŁOWE WARSZTATY

Tematy dla nauczycieli (1 i 2 moduł):
Szkoła i jej misja w przygotowaniu uczniów do roli obywatela;
Kształcenie obywatelskie na lekcjach;
Samorząd szkolny –najważniejsze narzędzie uczenia aktywności obywatelskiej;
Kompetencje nauczyciela w zakresie edukacji obywatelskiej;
Metody nauczania i doskonalenie;
Umiejętności interpersonalne w procesach nauczania o społeczeństwie.

Tematy dla uczniów (1 i 2 moduł):
Aktywność obywatelska w szkole;
Samorząd szkolny i rola lidera;
Praktyczne poznawanie edukacji obywatelskiej przez uczniów – spotkania z przedstawicielami JST, PKW, lokalnymi liderami;
Społeczeństwo obywatelskie –jednostki i szczeble władzy publicznej;
Wolontariat jako element zaangażowania obywateli.

3 moduł – wspólny dla nauczycieli i uczniów:
Opracowanie modelowego pilotażowego programu dla samorządów uczniowskich mającego na celu aktywizację młodzieży do udziału w życiu publicznym, w oparciu o rozwiązania szwajcarskie i polskie.

PUBLIKACJA OPRACOWANA PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU
maj - czerwiec 2012 r.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
29-30.05.2012r.
Prezentacje opracowanego przez uczestników projektu, programu pilotażowego dla szkół

ORGANIZATOR:
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
www.oswiatowa.pijarzy.pl
e-mail: oswiatowa@pijarzy.pl
tel. 12 411 07 95

PARTNERZY:

szwajcarskie Stiftung Gymnasium Untere Waid oraz Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza

PATRONAT HONOROWY:

Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów.

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
                

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.