POLSKO - SZWAJCARSKI PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ - NABÓR ZAKOŃCZONY

POLSKO - SZWAJCARSKI PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ - NABÓR ZAKOŃCZONY

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego oraz partnerzy: Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza i Stiftung Gymnasium Untere Waid mają zaszczyt zaprosić szkoły ponadgimnazjalne z obszaru całej Polski do udziału w projekcie  „Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym”, który odbędzie się w terminie od 01.10.2011r.-30.06.2012r.
Konferencja inaugurująca projekt rozpocznie się 19 października 2011r.
Zapraszamy do udziału. Zgłoszenia należy przesyłać do 13.10.2011r.

Patronat honorowy nad przedsiewzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów.

Dowiedz się więcej i pobierz formularz zgłoszeniowy...

FORMULARZ DO POBRANIA

 

CEL PROJEKTU:
Aktywizacja młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, poprzez poznanie rozwiązań szwajcarskich, rozwój wiedzy i wymianę doświadczeń 45 nauczycieli oraz 45 uczniów podczas 2 konferencji i 6 -modułowych warsztatów oraz opracowaną przez uczestników publikację.


NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI DLA SZKÓŁ:
Dzięki udziałowi w projekcie, Szkoły zdobędą unikalną wiedzę z zakresu kształtowania postaw obywatelskich oraz dołączą do znakomitego grona autorów programu, wykorzystywanego następnie przez placówki oświatowe w całej Polsce.


ADRESACI:
Projekt  jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych,  a w szczególności do
- NAUCZYCIELI - Opiekunów samorządów uczniowskich
- UCZNIÓW - Liderów społeczności szkolnej, przewodniczących samorządów uczniowskich.
W projekcie będzie uczestniczyć 45 szkół z całej Polski, które zgłoszą reprezentację składającą się z 1 nauczyciela i 1 ucznia.
Liczy się kolejność zgłoszeń.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY I OBEJMUJE:
- Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu ***
- Warsztaty oraz konferencje
- Opiekę „stewardów”
- Uroczyste kolacje z okazji inauguracji i zakończenia projektu
 

RAMOWY PROGRAM WYDARZEŃ W RAMACH PROJEKTU:


KONFERENCJA INAUGURACYJNA
19.-20.10.2011r.

Młodzi w społeczeństwie obywatelskim. Polska i Europa 2011;
Rola państwa w kontekście globalizacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego – wybrane zagadnienia;
Miejsce organizacji pozarządowych w realizowaniu edukacji obywatelskiej;
Szwajcarski i polski model edukacji obywatelskiej;
Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym w szkolnictwie polskim i szwajcarskim;
Możliwości i narzędzia aktywizacji młodzieży;
Dobre praktyki –przykłady rozwiązań w szkołach szwajcarskich i polskich.

3 - MODUŁOWE WARSZTATY
Tematy dla nauczycieli (1 i 2 moduł):
Szkoła i jej misja w przygotowaniu uczniów do roli obywatela;
Kształcenie obywatelskie na lekcjach;
Samorząd szkolny –najważniejsze narzędzie uczenia aktywności obywatelskiej;
Kompetencje nauczyciela w zakresie edukacji obywatelskiej;
Metody nauczania i doskonalenie;
Umiejętności interpersonalne w procesach nauczania o społeczeństwie.
Tematy dla uczniów (1 i 2 moduł):
Aktywność obywatelska w szkole;
Samorząd szkolny i rola lidera;
Praktyczne poznawanie edukacji obywatelskiej przez uczniów – spotkania;przedstawicielami JST, PKW, lokalnymi liderami;
Społeczeństwo obywatelskie –jednostki i szczeble władzy publicznej;
Wolontariat jako element zaangażowania obywateli.
3 moduł – wspólny dla nauczycieli i uczniów:
Opracowanie modelowego pilotażowego programu dla samorządów uczniowskich mającego na celu aktywizację młodzieży do udziału w życiu publicznym, w oparciu o rozwiązania szwajcarskie i polskie.

WARSZTATY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W DWÓCH GRUPACH MIESZANYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
TERMINY DO WYBORU:
GRUPA A
(23 nauczycieli i 23 uczniów):
16.-17.11.2011r.
13.-14.03.2012r.
17-18.04.2012r.

GRUPA B
(22 nauczycieli i 22 uczniów):
13.-14.12.2011r.
20.-21.03.2012r.
24.-25.04.2012r.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
8.-9.06.2012r.
Prezentacje opracowanego przez uczestników projektu, programu pilotażowego dla szkół

 
PRELEGENCI ORAZ PROWADZĄCY WARSZTATY /m.in./: Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Państwowej Komisji Wyborczej, Kuratorium Oświaty, Dyrekcji ponadgimnazjalnych szkół polskich i szwajcarskich,  organizacji pozarządowych.

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:
W celu zgłoszenia reprezentacji szkoły (1 nauczyciela i 1 ucznia) do projektu, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy /wraz z podpisami Dyrektora szkoły, Nauczyciela oraz Ucznia - delegatów oraz pieczęcią szkoły/ i przesłać go do dnia 13.10.2011r. w dwóch wersjach (liczy się data wpływu):
elektronicznej na adres e-mailowy: oswiatowa@pijarzy.pl
pocztą na adres:
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków

 

FORMULARZ DO POBRANIA


WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
www.oswiatowa.pijarzy.pl
e-mail: oswiatowa@pijarzy.pl
tel. 12 411 07 95
Koordynator projektu: Katarzyna Peterman
kom. 784 045 308

ORGANIZATOR:
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego została powołana w 1998 roku przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów.
Fundacja spełnia chrześcijańskie ideały edukacyjno-pedagogiczne zawarte w Konstytucjach
i Regułach Zakonu Szkół Pobożnych, a także pragnie rozwijać i upowszechniać wzory nowoczesnej kultury, patriotyzmu i odpowiedzialności moralnej, zawarte w myśli ks. Stanisława Konarskiego, skupiając swe wysiłki zwłaszcza na rzecz ułatwienia edukacji i promocji dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z rodzin niezamożnych i biednych.
Szczegółowe informacje: www.oswiatowa.pijarzy.pl

WARTOŚĆ PROJEKTU:

194 910,00 zł

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

       

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

  

 

 

 

 


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.