PROJEKT POLSKO - SZWAJCARSKI: WARSZTATY 2A i 2B

PROJEKT POLSKO - SZWAJCARSKI: WARSZTATY 2A i 2B W dniach 13-14 oraz 20-21 marca 2012 r. w Hotelu św. Norberta w Hebdowie odbyły się drugie warsztaty modułowe projektu: Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym organizowanego przez Fundację Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego oraz partnerów: Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza i Stiftung Gymnasium Untere Waid.

Celem projektu jest aktywizacja młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W czasie ostatnich warsztatów nauczyciele i uczniowie, pracowali w grupach, pod pilnym okiem wyspecjalizowanych trenerów. Obie grupy zajmowały się zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa obywatelskiego, w tym problemami szczegółowymi, takimi jak: aktywny obywatel, jednostki i szczeble władzy publicznej, bariery dla aktywności w szkołach, kompetencje nauczyciela w zakresie edukacji obywatelskiej, samorząd szkolny jako narzędzie uczenia aktywności obywatelskiej, wolontariat jako element zaangażowania obywateli.

Efektem wspólnej pracy są przede wszystkim charakterystyki aktywnych obywateli, sposoby pokonywania określonych barier, które utrudniają aktywność oraz kilka interesujących pomysłów mobilizujących do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Praca w trybie warsztatowym była nie tylko bardziej wydajna i efektywna, ale też mobilizująca. Ponadto umożliwiła również wymianę pomysłów i doświadczeń. Uczniowie i nauczyciele chętnie dzieli się swoimi refleksjami na temat postaw aktywnej jednostki, trudności związanych z edukacją obywatelską, metod aktywizacji społeczeństwa. Każdy z uczestników miał sposobność zaprezentowania swoich umiejętności i poszerzenia horyzontów o nowe rozwiązania konkretnych problemów.

Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie młodszych członków projektu. Burzliwe dyskusje, krytyczne podejście do tematu, niezliczona ilość rozwiązań – wszystko to cechowało pracę młodych uczestników. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych okazali się grupą, w której praca przebiegała wyjątkowo korzystnie i dla której wspólnie spędzony czas był szczególnie cenny.

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele brali udział w zajęciach integracyjnych, w czasie których wykazali się ogromną kreatywnością, a udział w projekcie okazał się również świetną zabawą.

Kolejne spotkania uczestników projektu odbędą się już w kwietniu. Z kolei 29-30 maja odbędzie się konferencja podsumowująca projekt.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów. Patronat medialny nad projektem objął portal Szkolna gablotka.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.