Projekt polsko - szwajcarski - MODUŁ III

Projekt polsko - szwajcarski - MODUŁ III W dniach 17-18 oraz 23-24 kwietnia 2012 r. w Hotelu św. Norberta w Hebdowie organizujemy wraz z  partnerami : Stowarzyszeniem PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza i Stiftung Gymnasium Untere Waid kolejne warsztaty w ramach  projektu: „Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym”.

Celem projektu jest aktywizacja młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, poprzez poznanie rozwiązań szwajcarskich, rozwój wiedzy i wymianę doświadczeń. Warsztaty skierowane są do 45 nauczycieli oraz 45 uczniów ze szkół biorących udział w projekcie. Podczas tych warsztatów uczestnicy będą wypracowywać modelowy pilotażowy program dla samorządów uczniowskich mający na celu aktywizację młodzieży do udziału w życiu publicznym.

Z kolei w dniach 29-30 maja odbędzie się konferencja podsumowująca projekt.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów. Patronat medialny nad projektem objął portal Szkolna gablotka.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.