WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU POLSKO SZWAJCARSKIEGO - MODUŁ III

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU POLSKO SZWAJCARSKIEGO - MODUŁ III W dniach 17-18 oraz 23-24 kwietnia 2012 r. w Hotelu św. Norberta w Hebdowie Nasza Fundacja wraz z  partnerami : Stowarzyszeniem PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza i Stiftung Gymnasium Untere Waid zorganizowała trzecie warsztaty modułowe w ramach  projektu: „Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym".

Celem projektu jest aktywizacja młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, poprzez poznanie rozwiązań szwajcarskich, rozwój wiedzy i wymianę doświadczeń.

Podczas ostatnich warsztatów zarówno uczniowie jak i nauczycieli pod czujnym okiem trenerek pracowali na projektami modelowych pilotażowych programów dla samorządów uczniowskich mający na celu aktywizację młodzieży do udziału w życiu publicznym.

Zarówno grono nauczycieli jak i uczniów podzieliło się na podgrupy, których projekty skupione są w następujących obszarach : artykułowanie oraz reprezentowanie interesów uczniów, prawa ucznia, debaty szkolne, „uczniowie sami dla siebie" oraz współpraca ze społeczeństwem lokalnym. Praca poszczególnych podzespołów przebiegała niezwykle owocnie. Uczestnicy wymieniali się ze sobą  swoimi spostrzeżeniami, pomysłami oraz spostrzeżeniami, co znacznie ułatwiało tworzenie wspólnego projektu oraz polepszało atmosferę między uczestnikami.

Efektem wspólnej pracy podzespołów jest wypracowanie projektów programów pilotażowych, które zostaną zaprezentowane przez ich twórców w trakcie majowej konferencji podsumowującej .

Uczestnicy brali udział w  „grze terenowej", która miała na celu integracje uczniów oraz nauczycieli. Udział w niej wyzwolił w nich wiele pozytywnej energii oraz zapał do pracy.

Kolejne spotkanie uczestników będzie miało miejsce w dniach 29-30 maja podczas konferencji podsumowującej projekt, która dla uczestników będzie szansą na zaprezentowanie swoich projektów oraz debatę nad nimi w gronie pozostałych uczestników projektu. Pozwoli to na wymianę doświadczeń, pomysłów oraz poglądów co jest niezwykle istotną kwestią podczas realizacji tego projektu.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów. Patronat medialny nad projektem objął portal Szkolna gablotka.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.