KURS KIEROWNIKÓW KOLONII - KRAKÓW

W dn. 16 czerwca w godz. 8-16 odbędzie kurs dla kierowników placówek wypoczynku.

Miejsce: Liceum Zakonu Pijarów, ul. Akacjowa 5, Kraków

Cena: 80 zł/osoba

Zaświadczenia wydawane są w dniu kursu.

Kurs organizowany na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Krakowie.

ZAPISY:

tel. 12 411 07 95

e-mail: oswiatowa@pijarzy.pl

Szkolenie jest adresowane do katechetów, nauczycieli i innych osób posiadających 3-letni staż pracy w placówkach dydaktycznych i opiekuńczych np. trenerów i instruktorów sportowych oraz instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktażowego zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz materiały szkoleniowe i poradnik dla kierownika.
Zaświadczenie upoważnia do kierowania placówką wypoczynku w kraju i za granicą.

Zapraszamy!

Dane potrzebne do zapisów:

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia

oraz adres email i nr telefonu.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.