Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych

Zaprojektuj wielkanocna pocztówkę!
Jesteś uczniem szkoły podstawowej? Masz wspaniałe pomysły, odrobinę zdolności artystycznych i lubisz wyzwania? Ten konkurs skierowany jest właśnie do Ciebie!
Przygotuj projekt pocztówki wielkanocnej!
TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW: 9.03.2009r. – 20.03.2009r.
GDZIE ZŁOŻYĆ PROJEKTY: przesłać drogą elektroniczną oswiatowa@pijarzy.pl lub pocztą (ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków)
TEMATYKA: związana ze Świętami Wielkanocnymi
TECHNIKA: malarska i rysunkowa

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.
2. Odbiorcy konkursu to uczniowie szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest szerzenie tradycji oraz obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
4. Prace należy wykonać techniką malarską oraz rysunkową w formacie minimum A5, nie większym niż A4.
5. Projekty należy:
a) złożyć osobiście w biurze Fundacji (ul. Akacjowa 5, Kraków)
b) przesłać pocztą na adres ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
c) przesłać na adres oswiatowa@pijarzy.pl
6. Projekty należy złożyć w terminie do 20.03.2009 r.
7. Do projektu należy dołączyć następujące informacje:
a) Imię i nazwisko
b) Wiek
c) Szkoła, do której uczeń uczęszcza
d) Adres
e) Telefon kontaktowy
f) E-mail
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu.
9. Projekty będą oceniane przez trzyosobowe Jury.
10. Jury przyzna trzy nagrody główne.
11. Nie ma możliwości odwołania od decyzji Jury (jest ostateczna)
12. Ogłoszenie o wynikach konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 24.03.2009r. w siedzibie Fundacji (o ewentualnej zmianie miejsca uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną).
13. Osoby nagrodzone zostaną uprzednio poinformowane telefonicznie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania wykonanymi przez niego zdjęciami z przebiegu konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych i promocyjnych przez Organizatora.
15. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Katarzyna Kubla tel. 012 411-07-95, oswiatowa@pijarzy.pl.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.