RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 Dla wszystkich organizacji pozarządowych luty i marzec to czas podsumowań i sprawozdań. Dla Fundacji Oświatowej również. W jaki sposób pomagaliśmy w roku 2015? Swoje działania skierowaliśmy do ponad tysiąca osób, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych. Co udało nam się zrealizować? Przedstawiamy krótki i zwięzły raport z naszej działalności za 2015 rok.

1. Kolejny raz pomagaliśmy w rozwoju talentów potrzebujących dzieci poprzez „obdarowanie” ich „PLUSem na START”
Termin: 01.01.2015r. - 31.12.2015r.
Liczba uczestników: 35 dzieci
Adresaci programu to utalentowane dzieci z rodzin niemajętnych, niewydolnych wychowawczo, borykających się z licznymi problemami. Dzieci są uczniami krakowskich szkół podstawowych. Program skierowany jest przede wszystkim do osób z rodzin, które z różnych powodów nie otrzymują pomocy z żadnej instytucji społecznej.
Opis: program Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego, dzięki któremu dzieci, mające utrudniony start w życie, mogą realizować marzenia oraz rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia.

W RAMACH PROGRAMU "PLUS NA START" W 2015 ROKU ZREALIZOWANO:
- „Wakacje z Indiana Jones" w terminie 29.06.-06.07.2015r. warsztaty wakacyjne
w miejscowości Cisiec, koło Żywca, podczas których dzieci brały udział w  rozmaitych wycieczkach i zajęciach i poznawały swoje mocne strony i talenty;
- Wyprawkę szkolną dla dzieci - paczki z artykułami szkolnymi (przygotowane przez uczniów naszego pijarskiego Liceum i Gimnazjum);
- Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci - różnorodne zajęcia, zgodne z talentem dzieci, realizowane
w profesjonalnych ośrodkach (język angielski, nauka gry na gitarze, plastyka i inne) – ze względu na brak dotacji zajęcia w nowym roku szkolnym 2015 były finansowane tylko dla
części najbardziej potrzebujących dzieci.
- Pomoc Wolontariusza – „starszy brat" lub "starsza siostra", oferujący pomoc w nauce, zabawie – dla potrzebujących dzieci;
- Okazjonalne spotykania z animatorami, np. z okazji Dnia Dziecka, Powitania wakacji, Mikołaja itp.

2. FERIE W MIEŚCIE po raz 18.
Termin: 23-27.02.2015r.
Liczba uczestników: 50 dzieci
Fundacja zrealizowała kolejny już raz półkolonię dla uczniów szkół podstawowych, szczególnie tych, którzy nie mają możliwości wyjazdu podczas Ferii zimowych, obejmującą zajęcia sportowe, artystyczne, warsztaty robotyki, konkursy i zabawy oraz wycieczki (kino, NCK – Przegląd Teatrów, Kraina zabaw dziecięcych).

3. SPOTKANIA DLA OSÓB STARSZYCH
Liczba uczestników: około 140 osób
Nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów oraz Publicznego Gimnazjum
nr 52 Ojców Pijarów (w tym wolontariusze fundacji) zorganizowali spotkania wielkanocne oraz wigilijne dla osób starszych. W spotkaniach udział wzięli seniorzy z Parafii Najświętszego Imienia Maryi przy ul. Dzielskiego, a także z Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej z ul. Wieczystej oraz z Domu Spokojnej Starości z Prądnika Czerwonego. Poza poczęstunkiem, rozmową i programem artystycznym wszyscy uczestnicy otrzymali paczki świąteczne.

4. FUNDUSZ CELOWY pn. „Wspieranie pijarskich inicjatyw edukacyjnych”
Termin: 01.01.-31.12.2015r.
Liczba odbiorców: około 420 osób
Fundusz dotyczy przyznawania pomocy Partnerom, których organem prowadzącym jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów i ma na celu wspieranie oświaty, w tym rozszerzonej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie Funduszu stypendialnego.

5. FUNDUSZ STYPENDIALNY
Termin: 01.01.-31.12.2015r.
Liczba odbiorców: około 100 osób
Przedmiotem działalności funduszu stypendialnego jest przyznawanie stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, spełniających następujące kryteria:
- są absolwentami Publicznego Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie im. ks. Stanisława Konarskiego;
- nie otrzymali nagany Dyrektora Liceum.

6. „SENIORZY XXI WIEKU” – edycja II
Termin: 01.04.-30.12.2015r.
Liczba odbiorców: 201 osób powyżej 60. roku życia
Projektu „Seniorzy XXI wieku” – edycja II był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i w porównaniu z pierwszą edycją został zrealizowany na znacznie szerszą skalę. Celem projektu było zwiększenie dostępu seniorów do edukacji pozaformalnej poprzez organizację bezpłatnych, różnorodnych zajęć. Projekt organizowany był dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkających w Krakowie i powiatach ościennych.
Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem seniorów. W ramach projektu zrealizowano: język angielski (2 poziomy), język niemiecki, kurs komputerowy (w 2 poziomy), nordic walking,  zajęcia na siłowni, kurs fotograficzny, zajęcia z rękodzieła artystycznego, taneczne oraz warsztaty
z bezpieczeństwa osobistego i pierwszej pomocy. Ponadto seniorzy wzięli udział w wycieczkach jednodniowych oraz wyjściach kulturalnych.

 
7. WIZYTA W DOMU SAMOTNEJ MATKI
Termin: 16.12.2015r.
Liczba odbiorców: blisko 30 dzieci oraz ich mam
16 grudnia z budynku Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów wyruszył Święty Mikołaj. Z uwagi na to, że nie było śniegu poruszał się autokarem w towarzystwie mnóstwa Aniołków. Droga była długa, lecz w końcu drużyna Świętego Mikołaja dotarła do celu. Tego dnia Mikołaj postanowił odwiedzić jeden z krakowskich Domów samotnej matki. W bagażu pełnym prezentów były dary, które uczniowie naszej szkoły i wolontariusze Fundacji Oświatowej kupili specjalnie dla dzieci oraz ich mam.

8. MIKOŁAJKOWA PACZKA DLA WSPÓLNOTY DOBREGO PASTERZA
Termin: grudzień 2015
Wraz z uczniami Pijarskiego Liceum i Gimnazjum w Krakowie przygotowaliśmy paczki z żywnością, słodyczami, środkami czystości dla Wspólnoty Dobrego Pasterza w Katowicach, podmiotu obejmującego opieką młodych, którzy doświadczają różnych form ubóstwa i zagubienia.

Rok 2016 to kolejne wyzwania. Jednym z nich będzie z pewnością nowy projekt „Szkoła częścią wspólnoty” z zakresu edukacji obywatelskiej szkół, a także program „Plus na Start” w nieco odświeżonej formie. Przy wielkim wsparciu oraz pomysłowości wolontariuszy będziemy realizować również inne akcje charytatywne. Liczba zrealizowanych projektów jest zależna jeszcze od jednej kwestii… finansowej. Dotacje, darowizny i 1% podatku, którym możemy zostać obdarowani niewątpliwie wpłyną na większą efektywność działań Fundacji. Dlatego też w tym miejscu uśmiechamy się do Państwa i apelujemy o wsparcie naszych działań i powierzenie nam swojego 1% podatku (nr KRS: 0000007646). Bardzo serdecznie dziękujemy tym osobom, które dotychczas nam zaufały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.