DODATKOWY NABÓR DO PROJEKTU „SZKOŁA CZĘŚCIĄ WSPÓLNOTY”

DODATKOWY NABÓR DO PROJEKTU „SZKOŁA CZĘŚCIĄ WSPÓLNOTY”

Do 4 listopada 2016 roku trwa dodatkowy nabór do projektu „Szkołą częścią wspólnoty”.
Do udziału w nim zaproszone są szkoły z województwa małopolskiego oraz województw ościennych (podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego).

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji społeczności w sprawy publiczne oraz funkcjonowanie wspólnot lokalnych. Zamierzamy go osiągnąć poprzez:
• organizację konferencji, warsztatów oraz szkoleń dotyczących m.in. partycypacji obywatelskiej, dialogu obywatelskiego oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym;
• przygotowanie projektów społecznych zawierających współpracę szkół ze społecznością lokalną przez szkoły biorące udział w zadaniu oraz ich realizacja przez 3 wyłonione na podstawie konkursu szkoły, które dostaną na ten cel dotacje w wysokości 7000 zł ;
• wydanie publikacji z zakresu partycypacji publicznej, udostępnioną bezpłatnie na stronie internetowej projektu oraz przekazaną uczestnikom projektu.

Projekt jest skierowany do 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. Z każdej szkoły zaproszeni do udziału są:
a) dyrektor/ wicedyrektor szkoły bądź osoba przez niego wyznaczona;
b) nauczyciel - opiekun samorządu uczniowskiego bądź osoba interesująca się tematyką projektu;
c) 2 uczniów - uczniowie/ uczennice zaangażowani w samorząd uczniowski bądź aktywne społecznie na terenie szkoły lub poza nią.

Wydarzenia w ramach projektu:
10.10.2016 r. – konferencja inauguracyjna
24.10. ,8.11., 23.11. ,12.12., 12.01, .24.01. – warsztaty dla uczniów i nauczycieli (w podziale na grupy A i B).
17.11.2016r. – szkolenie dla dyrektorów szkół
Wszystkie zajęcia realizowane w trakcie projektu odbywać się będą w Hotelu Europejskim mieszczącym się na ul. Lubicz 5 w Krakowie.

Zapisy:

• Zapisu do projektu można dokonać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego dołączonego w wysłanym do Państwa e-mailu oraz na stronie internetowej www.oswiatowa.pijarzy.pl.
• Formularz Zgłoszeniowy należy wysłać elektronicznie na adres: beata.nosek@pijarzy.pl
bądź w wersji papierowej na adres : Fundacja Oświatowa im. ks. S. Konarskiego, ul. Akacjowa5, 31-466 Kraków.
 
Zapisy trwają do 4 listopada 2016 roku.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać u Pani Beaty Nosek pod numerem telefonu 12 411 07 95 lub 784 043 896, a także pisząc na adres e-mail: beata.nosek@pijarzy.pl.

Zapraszamy serdecznie do udziału !


DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Formularz zgłoszeniowy (doc)
2. Formularz zgłoszeniowy (pdf)
3. Regulamin


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.