Relacja ze spotkania dla dyrektorów - projekt Szkoła częścią Wspólnoty

Relacja ze spotkania dla dyrektorów - projekt Szkoła częścią Wspólnoty 01.12.2016 roku odbyło się spotkanie dla dyrektorów/wicedyrektorów  szkół biorących udział w projekcie „Szkoła częścią wspólnoty”. Przybrało ono formę forum wymiany doświadczeń i zostało podzielone na dwie części.

W pierwszej z nich miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości oraz przedstawicieli szkół. Jako pierwsza głos zabrała Pani Tamara Cieśla z Kuratorium Oświaty w Krakowie, która  mówiła o znaczeniu związku szkoły z jej najbliższym otoczeniem, podkreślając, że szkoła może stać się centrum animacji całego środowiska lokalnego. Następnie swoim doświadczeniem związanym ze współpracą z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami podzielili się reprezentanci trzech szkół biorących udział w projekcie : Pani Katarzyna Sierodzka-Woźniak z VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, Pan Mariusz Ostrowski z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie oraz Pani Dorota Zarzycka z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Wystąpienia te pokazały jak różnorodną formę może przybrać współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz jakie korzyści dla środowiska oraz dla szkoły mogą z niej płynąć. Kolejne wystąpienie przypadło w udziale dr Łukaszowi Hajdukowi z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówił o teoretycznych oraz praktycznych aspektach współpracy odnosząc się do efektu synergii oraz pozytywnych i negatywnych skutków współpracy. Wystąpienie to z pewnością wzbudziło wiele emocji wśród uczestników oraz stało się przyczynkiem do dyskusji w trakcie przerwy bufetowej. Druga część spotkania przybrała formę „ World Caffe”, której moderatorem był dr Łukasz Hajduk.  Przy trzech stołach zasiedli eksperci reprezentujący sektory, z którymi szkoły mogą i powinny współpracować byli to: Pani Bożena Opach z Referatu ds. Młodzieży i Seniorów Urzędu Miasta Krakowa reprezentująca administrację publiczną , Pani Aleksandra Latocha ze Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży RAMPA reprezentująca sektor pozarządowy oraz Pan Rafał Chechelski, przedsiębiorca, prezes Polonii Kraków reprezentujący sektor biznesu. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na  trzy grupy i  w seriach 20 minutowych mieli okazje porozmawiać z ekspertami skupiając się na próbie odpowiedzi na 4 pytania: jak ta współpraca wygląda, jak chcieliby żeby wyglądała, dlaczego nie jest tak jak by chcieli i co można zrobić, aby tę sytuację poprawić. Dyskusje były niezwykle twórcze i konstruktywne a jej efekty zostały wyartykułowane w podsumowaniu przez każdego z ekspertów. Wynika z tego, że we współpracy najbardziej brakuje porozumienia, patrzenia na korzyści obydwu stron, wypowiedzenia wzajemnych oczekiwań oraz zrozumienia specyfiki szkoły.
Mamy nadzieję, że spotkanie zainspirowało dyrektorów oraz dało im możliwość spojrzenia na kwestie współpracy z nowej perspektyw. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz ekspertom za uczestnictwo w tym spotkaniu.
 
 


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.