ZAKOŃCZYŁY SIĘ WARSZTATY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA CZĘŚCIĄ WSPÓLNOTY”

ZAKOŃCZYŁY SIĘ WARSZTATY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA CZĘŚCIĄ WSPÓLNOTY” 24 lutego 2017 roku odbyły się ostatnie warsztaty w ramach projektu „Szkoła częścią wspólnoty. W projekcie bierze udział 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz województw ościennych. W sumie od października do stycznia odbyło się 6 warsztatów dla 60 uczniów i 30 nauczycieli oraz jedno szkolenie dla 30 dyrektorów lub wicedyrektorów szkół.  

W trakcie warsztatów uczestnicy podzieleni byli na 3 grupy ( 2 – uczniów i 1- nauczycieli) i pod okiem trenerek Joanny Czarnik, Agnieszki Kałużny oraz Aleksandry Latochy zdobywali wiedzę oraz umiejętności z zakresu : kompetencji obywatelskich, partycypacji społecznej, narzędzi dialogu społecznego, przeprowadzania diagnozy społecznej, tworzenia i realizacji projektów społecznych ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie oraz nauczyciele w trakcie warsztatów dowiedzieli się jak można organizować współpracę wewnątrz szkoły oraz jak współpracować ze środowiskiem lokalnym. Poprzez zdobywanie wiedzy, wymianę doświadczeń oraz możliwość przećwiczenia niektórych umiejętności mogli oni zdobyć kompetencje potrzebne do wprowadzania zmian we własnym środowisku szkolnym. Wzięcie udziału w warsztatach pomogło uczestnikom w przygotowaniu się do napisania i realizacji Wniosków Dotacyjnych dotyczących zwiększenia udziału społeczności szkolnej w życie społeczności lokalnej zawierających współpracę szkoły ze społecznością lokalną.
01.12.2016 roku odbyło się również szkolenie dla dyrektorów szkół, które przybrało formę forum wymiany doświadczeń. W jego trakcie miało miejsce szkolenie przeprowadzone przez Łuksza Hajduka, który mówił m.in. o możliwych formach współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnych, korzyściach oraz zagrożeniach z nią związanych oraz formach nawiązywania kontaktów z podmiotami zainteresowanymi współpracą ze szkołami. Ponadto w trakcie tego spotkania miała miejsce wymiana doświadczeń między uczestnikami- troje dyrektorów bądź ich przedstawicieli opowiedziało o inicjatywach obecnych w ich placówkach , co stało się tematem do dyskusji. W drugiej części spotkania z kolei odbyła się sesja stolikowa, w której przedstawiciele trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego oraz biznesu dzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem oraz udzielali im cennych wskazówek i rad. Szkolenie to dało nie tylko możliwość zdobycia nowej wiedzy ale również wymiany doświadczeń i spojrzenia na współpracę nie tylko z perspektywy szkoły ale również pomiotów mogących z nią współpracować.

Mamy nadzieję, że uczestnicy warsztatów oraz szkolenia nabyli nowych kompetencji oraz zdobyli nowe kontakty , które być może pozwolą na rozszerzanie swoich możliwości.
Dziękujemy wszystkim trenerom, prelegentom oraz uczestnikom spotkań.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.