Informacja o konkursie dotacyjnym dla uczestników projektu „Szkoła częścią wspólnoty”

Informacja o konkursie dotacyjnym dla uczestników projektu „Szkoła częścią wspólnoty” 24 lutego zakończyło się przyjmowanie wniosków w ramach konkursu dotacyjnego organizowanego  przez Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego.  Konkurs organizowany był w związku z realizacją projektu „Szkoła częścią wspólnoty” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i mogły brać w nim udział wyłącznie szkoły uczestniczące w tym projekcie (30 szkół ponadgimnazjalnych).

W sumie napłynęło 27 wniosków a ich tematyka jest niezwykle zróżnicowana mimo, że wszystkie dotyczą współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym co niezwykle nas cieszy. Wśród wniosków można znaleźć takie, które dotyczą organizacji wydarzeń kulturalnych/ artystycznych czy też sportowych, działalności charytatywnej oraz społecznej, a także zagospodarowania przestrzeni oraz poprawy infrastruktury. Przed trudnym zadaniem stanie teraz trzy osobowe jury oceniające projekty. Cztery z nich, które dostaną najwyższą ilość punktów otrzymają dotacje (miejsca od I-III w wysokości 7 000 zł, miejsce IV- 3 000 zł). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 17 marca.
Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz władzom szkół , które podjęły trud napisania tych projektów i wszystkim życzymy powodzenia.

 

 

 

 


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.