Szkolenie dla wychowawców świetlic pijarskich - Łapsze Niżne 6-8.11.2009 r.

Wszystkie osoby zaangażowane w pracę pijarskich świetlic środowiskowych oraz inne osoby ze środowiska pijarskiego działające na polu edukacji nieformalnej zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Trudne zachowania dzieci i młodzieży. Przyczyny i sposoby postępowania wychowawczego", które odbędzie się w Łapszach Niżnych w dniach 6-8.11.2009r.

 
Program wyjazdu:

 

Piątek - 6 listopada

16.00 - wyjazd z Krakowa

19.00 - kolacja

20.00 - wieczór integracyjny

          - nabożeństwo wieczorne: modlitwa o cnotę pokory

          - czas na nocne rozmowy i spoczynek

Sobota - 7 listopada

7.30 - pobudka

8.00 - Eucharystia

8.45 - śniadanie

9.45 - szkolenie (z przerwami do godz. 13.00)

13.00 - obiad

15.00 - szkolenie (z przerwami do godz. 18.00)

18.00 - kolacja

19.00 - wieczór rozrywki: kręgielnia

          - modlitwa

          - czas na nocne rozmowy i spoczynek

Niedziela - 8 listopada

7.30 - pobudka

8.00 - modlitwa poranna

8.30 - śniadanie

9.30 - Eucharystia (w kościele)

10.45 - prezentacja programów wychowawczych świetlic

          - podsumowanie spotkania, wnioski na przyszłość

12.30 - obiad

          - wyjazd do Krakowa

 

Informacje dodatkowe

  • Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 90 zł.
  • Spotkanie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w pracę pijarskich świetlic środowiskowych oraz innych osób ze środowiska pijarskiego działających na polu edukacji nieformalnej.
  • Program spotkania przewiduje czas na: szkolenie, modlitwę, integrację i rozrywkę.
  • Wyjazd z Krakowa w piątek zorganizowany zostanie dla osób, które zadeklarują chęć skorzystania ze wspólnego środka transportu.
  • Należy zabrać ze sobą: obuwie zamienne, notatnik, rzeczy osobiste.
  • Należy przygotować do prezentacji program wychowawczy każdej pijarskiej świetlicy środowiskowej.
  • Kontakt: o. Tomasz Sroczyński SP

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

TRUDNE ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
PRZYCZYNY I SPOSOBY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCZEGO

 

 

1. Przedstawienie się prowadzącej i uczestników. Przybliżenie tematyki szkolenia oraz jego przebiegu.

2. Portrety psychologiczne naszych podopiecznych.

3. Praca z dzieckiem i jej zasady:

- zasady współpracy z rodzicami (15 minut)- mini wykład

- diagnoza możliwości i ograniczeń ( trudności dziecka)- podstawowe narzędzia do diagnozy pedagogicznej dziecka i arkusz obserwacji dziecka pokaz technik z omówieniem

- specyfika funkcjonowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych -  podstawowa charakterystyka i zalecenia do pracy: dzieci dyslektyczne, dzieci
z obniżonym potencjałem intelektualnym, dzieci przewlekle chore, dzieci lękowe, dzieci nadpobudliwe, dzieci zaniedbane   - mini wykład z elementami pracy warsztatowej

- sporządzenie opisu dziecka i zaleceń do  pracy z nim oraz ustalenie planu pracy z dzieckiem z uwzględnieniem współpracy z rodzicami - ćwiczenie warsztatowe

4.Trudne zachowania podopiecznych

- przyczyny

- jak pomóc sobie - jak zachować dystans, zredukować złość

- podstawowe zasady komunikacji

- sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży

- jak mówić żeby nas słuchano, jak słuchać

5. Przykłady ćwiczeń podnoszących atrakcyjność pracy z dzieckiem i jego motywację do nauki, działania i współpracy - ćwiczenia warsztatowe

6. Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

 

Czas  szkolenia - 6 godzin

Szkolenie prowadzi mgr Beata Poleszczuk

 

Uczestnicy w ramach szkolenia otrzymują materiały:

- podstawowy arkusz obserwacji dziecka

- przykłady ćwiczeń z obszaru kompetencji mówienia, stymulacji myślenia twórczego

- podstawowe wskazania w obszarze komunikacji

- arkusz diagnostyczny dziecka wraz z planem pracy i współpracy z rodzicami


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.