RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W ROKU 2016

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W ROKU 2016

Koniec marca to czas sprawozdań dla organizacji pozarządowych. Również dla naszej Fundacji.

W jaki sposób pomogliśmy ponad 1300 osobom? Jakie działania podejmowaliśmy? I dlaczego Wolontariusze stanowią taką siłę w naszej Fundacji?

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem za 2016 rok.

 

 

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

1. Kolejny już raz pomagaliśmy w rozwoju talentów potrzebujących dzieci poprzez „obdarowanie”
ich „PLUSem na START”

Termin: 01.01.2016r. - 31.08.2016r. (edycja VII) oraz 01.09.2016r. – 31.12.2016r. (edycja VIII)

Liczba uczestników: 30 (VII edycja) oraz  68 (VIII edycja) dzieci z 3 placówek, które zwyciężyły w konkursie dotacyjnym: Szkoła Podstawowa w Rdziostowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej oraz Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie. 

Adresaci programu to utalentowane dzieci z rodzin niemajętnych, niewydolnych wychowawczo, borykających się z licznymi problemami. Program skierowany jest przede wszystkim do osób z rodzin, które z różnych powodów nie otrzymują pomocy z żadnej instytucji społecznej.

Opis: program Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego, dzięki któremu dzieci, mające utrudniony start w życie, mogą realizować marzenia oraz rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia.

W RAMACH PROGRAMU "PLUS NA START" W 2016 ROKU ZREALIZOWANO:

-        „Wakacje z Obieżyświatem" w terminie 25.06. – 04.07.2016 - warsztaty wakacyjne
w Rabce, podczas których dzieci brały udział w rozmaitych wycieczkach i zajęciach, a także poznawały swoje mocne strony i talenty oraz kulturę i zwyczaje różnych państw na całym świecie, zaczynając od Polski, poprzez Francję, Hiszpanię, Meksyk, Japonię, Madagaskar, a kończąc swoją podróż z Obieżyświatem w Australii. Program wyjazdu został stworzony i przeprowadzony przez 6 Animatorów – wyróżniających się wolontariuszy Fundacji, przy wsparciu kierownika oraz wychowawców.

-        Wyprawka szkolna dla dzieci - paczki z artykułami szkolnymi (przygotowane przez uczniów pijarskiego Liceum i Gimnazjum w Krakowie);

-        Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci - różnorodne zajęcia, zgodne z talentem dzieci, realizowane
w profesjonalnych ośrodkach (język angielski, nauka gry na gitarze, plastyka i inne)
realizowane dla najbardziej potrzebujących Podopiecznych, a dodatkowo od września do grudnia 2016r. realizowane w ramach projektów zwycięskich instytucji:

  • Szkoła Podstawowa w Rdziostowie (Obycie umila życie – zajęcia dziennikarsko – literackie, teatralne, plastyczne, a także nauka zasad savoire – vivre);
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej (Razem raźniej – realizacja zajęć plastycznych dla harcerzy oraz podopiecznych Ośrodka dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczawnicy, przygotowanie kartek i ozdób świątecznych);
  • Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie (Z tańcem przez życie – realizacja zajęć tanecznych dla dzieci w wieku 4– 11 lat, przygotowanie okazjonalnych występów artystycznych);

-        Pomoc Wolontariusza – „starszy brat” lub „starsza siostra”, oferujący pomoc w nauce, zabawie – dla potrzebujących dzieci.

-        Okazjonalne spotykania z animatorami, np.:

Festyn „Powitanie wakacji – Plus na Start” (10.06.) - w Parku przy Liceum Pijarów w Krakowie dzieci wraz z Wolontariuszami oraz swoimi rodzinami świętowały Powitanie wakacji. Uczestnicy festynu zostali podzieleni na zespoły na czele z animatorami. Imprezę rozpoczęła radosna modlitwa z o. Przemysławem Suchym, a także malowanie buziek i zabawy integracyjne z chustą animacyjną. Następnie dzieci oglądnęły krótkie przedstawienie, podczas którego przeniosły się do odległych czasów opisanych w powieści „W 80 dni dookoła świata”. Po spektaklu w wykonaniu utalentowanych licealistów uczestnicy mieli przystąpić do wykonania zadań przygotowanych w ramach 10 stacji. Na każdej stacji zespoły po prawidłowym wykonaniu polecenia dostawały jeden przedmiot – rekwizyt niezbędny do zabrania na wakacje.

Mikołajowe spotkanie dla Podopiecznych Sióstr Albertynek (3.12.) – wolontariusze przygotowali stacje, gry, kącik muzyczny i małą przekąskę na start. W towarzystwie reniferów, aniołków i Mikołajków dzieci wykonywały zadania przygotowane przez Świętego Mikołaja. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy, wraz ze swoimi animatorami rozwiązywali różne zadania, poznali parę faktów świątecznych, usłyszeli kilka piosenek
i kolęd, a także pomalowali sobie buźki i dostali po zwierzaczku z baloników. Na koniec dzieci odwiedził Święty Mikołaj, który rozdawał wspaniałe prezenty przygotowane z pomocą uczniów Publicznego Gimnazjum nr 52 w Krakowie.

2. FERIE W MIEŚCIE

Termin: 25-29.01.2016

Liczba uczestników: 30 dzieci

Fundacja zrealizowała kolejny już raz półkolonię dla uczniów szkół podstawowych, szczególnie tych, którzy nie mają możliwości wyjazdu podczas Ferii zimowych. Ferie w mieście 2016 stały się, dla Podopiecznych fundacji, wyprawą w krainy, gdzie istnienie smoków to nie tylko bajki dla najmłodszych. Zrealizowane w ramach projektu zajęcia: sportowe, artystyczne, konkursy i zabawy oraz wycieczki (kino, NCK – Przegląd Teatrów, Kraina zabaw dziecięcych). W Feriach w mieście poza kadrą wychowawczą wzięło udział ponad 20 wolontariuszy – animatorów, którzy współtworzyli program półkolonii.

3. SPOTKANIA DLA OSÓB STARSZYCH

Termin: kwiecień oraz grudzień 2016

Liczba uczestników: około 140 osób

Nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów oraz Publicznego Gimnazjum
nr 52 Ojców Pijarów (w tym wolontariusze fundacji) zorganizowali spotkania wielkanocne (6.04.2016) oraz wigilijne (14.12.) dla osób starszych. W spotkaniach udział wzięli seniorzy z Parafii Najświętszego Imienia Maryi przy ul. Dzielskiego, Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej z ul. Wieczystej oraz z Domu Spokojnej Starości z Prądnika Czerwonego. Poza poczęstunkiem, rozmową i programem artystycznym wszyscy uczestnicy otrzymali paczki świąteczne.

4. 16 PARAFIADA ŚRODOWISK PIJARSKICH im. o. J. Jońca

Termin: 30.04.-03.05.2016

Liczba uczestników: około 160 osób

Impreza miała miejsce na obiektach Zespołu Szkół Pijarskich w Krakowie. Liczne reprezentacje wzięły udział w rywalizacji zespołowej oraz indywidualnej w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, biegi. Ponadto mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych. W trakcie trwania Parafiady Środowisk Pijarskich miał miejsce także konkurs wiedzy. W programie nie zabrakło również modlitw porannych, wieczornych oraz codziennej Eucharystii.

5. SZKOŁA CZĘŚCIĄ WSPÓLNOTY

Termin: 01.08.-31.12.2016r. (projekt będzie realizowany do 30.11.2017r.)

Liczba odbiorców: 120 osób

Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji społeczności w sprawy publiczne oraz funkcjonowanie wspólnot lokalnych. W projekcie bierze udział 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz województw ościennych. W 2016 roku odbyła się konferencja inauguracyjna w ramach projektu, 4 warsztaty  dla 60 uczniów i 30 nauczycieli oraz jedno szkolenie dla 30 dyrektorów lub wicedyrektorów szkół. Nauczyciele i uczniowie zdobywali wiedzę oraz umiejętności z zakresu: kompetencji obywatelskich, partycypacji społecznej, narzędzi dialogu społecznego, przeprowadzania diagnozy społecznej, tworzenia i realizacji projektów społecznych ze środowiskiem lokalnym. Ponadto 01.12.2016 roku odbyło się również szkolenie dla dyrektorów szkół, które przybrało formę forum wymiany doświadczeń dotyczące form współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnych, korzyści oraz zagrożeń z nią związanych oraz możliwości nawiązywania kontaktów z podmiotami zainteresowanymi współpracą ze szkołami. W drugiej części spotkania
z kolei odbyła się sesja stolikowa, w której przedstawiciele trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego oraz biznesu dzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem oraz udzielali im cennych wskazówek i rad.

6. FUNDUSZ CELOWY pn. „Wspieranie pijarskich inicjatyw edukacyjnych”

Termin: 01.01.-31.12.2016r.

Liczba odbiorców: około 600 osób

Fundusz dotyczy przyznawania pomocy Partnerom, których organem prowadzącym jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów i ma na celu wspieranie oświaty, w tym rozszerzonej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie Funduszu stypendialnego. Naszymi partnerami są obecnie: Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oraz Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów
im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

7. FUNDUSZ STYPENDIALNY

Termin: 01.01.-31.12.2016r.

Liczba odbiorców: około 100 osób

Przedmiotem działalności funduszu stypendialnego jest przyznawanie stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, spełniających następujące kryteria:

- są absolwentami Publicznego Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie im. ks. Stanisława Konarskiego;

- nie otrzymali nagany Dyrektora Liceum.

8. ŚWIĄTECZNA PACZKA, CZYLI DZIECI LISTY PISZĄ…

Termin: listopad / grudzień 2016

Liczba odbiorców: 41 dzieci

Od połowy listopada młodzież pijarskiego Gimnazjum i Liceum w Krakowie przygotowywała się do roli Pomocników Świętego Mikołaja. Uczniowie czekali na listy do Świętego Mikołaja, a następnie bardzo skutecznie pomagali mu spełniać dziecięce marzenia. Zanim jednak Mikołaj dotarł do dzieci napotkał na spore problemy ze swoimi saniami i uczestnicy spotkania musieli pomóc w ich naprawie. By to zrobić wykonywali różne zadania: dopasowywali ślady zwierząt, zgadywali nazwy świątecznych przedmiotów, pokonywali tor przeszkód, poznawali świąteczne zapachy, a także dekorowali bombki i pierniki. Gdy udało im się już wykonać wszystkie zadania, chętnie zasiedli do poczęstunku przygotowanego przez młodzież. I właśnie wtedy nadszedł Mikołaj. Jak się okazało zanim rozdawał poszczególne prezenty, prosił dzieci o wykazanie się rozmaitymi zdolnościami, a także zadawał trudne pytania. Jednak mali uczestnicy bez problemu dali sobie radę i w końcu nadszedł upragniony czas obdarowywania. Uśmiechom i zachwytom nie było końca. Mikołaj nie zapomniał również o drobnych upominkach dla naszych wspaniałych Wolontariuszy, przecież bez ich inwencji twórczej i ogromnego zaangażowania nie byłoby tyle radości.

9. ŚWIĄTECZNE PACZKI DLA WSPÓLNOTY DOBREGO PASTERZA

Termin: marzec oraz grudzień 2016

Wraz z uczniami Pijarskiego Liceum i Gimnazjum w Krakowie przygotowaliśmy paczki z żywnością, słodyczami, środkami czystości dla Wspólnoty Dobrego Pasterza w Katowicach, podmiotu obejmującego opieką młodych, którzy doświadczają różnych form ubóstwa i zagubienia.

 

Rok 2016 za nami. W 2017 czekają na nas kolejne wyzwania dotyczące edukacji, wychowania i wszechstronnej pomocy dla Potrzebujących, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Mamy pomysły, podejmujemy inicjatywy przy wyjątkowym zaangażowaniu naszych wolontariuszy. Jako niewielka organizacja mamy jednak często problem z pozyskaniem środków finansowych na realizację naszych działań. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwu nasza pomoc może być jeszcze bardziej skuteczna.

W ubiegłym roku w ramach „1 procenta” otrzymaliśmy 28995,50 złotych. Czy w tym roku również zdobędziemy Państwa zaufanie? Prosimy pamiętać o naszej Fundacji przy rozliczeniu PIT.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.