Szkoła częścią Wspólnoty - Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie

Szkoła częścią Wspólnoty - Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta od 01.04.2017 roku realizuje projekt „Rowerownia u Mechaników 1” przy wsparciu Fundacji w ramach projektu „Szkoła częścią wspólnoty”. Do jego realizacji zostaną włączeni nie tylko uczniowie i pracownicy szkoły, ale również seniorzy.

Celami projektu jest utworzenie stacji serwisowania pojazdów rowerowych, wyposażonej w profesjonalne  narzędzia, która będzie świadczyć bezpłatne usługi naprawiania rowerów dla mieszkańców dzielnicy I Stare Miasto, pogłębianie więzi międzypokoleniowej poprzez wzajemną naukę, wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności, a także przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSM nr 1, mających na celu zwiększenie ich wiedzy technicznej na temat budowy, naprawiania rowerów i podniesienie poziomu ich umiejętności manualnych.
W ramach realizacji tego projektu uczniowie oraz nauczyciele zamierzają skupić się na  3 rodzajach działań:
1- zorganizowaniu szkolenia z zakresu mechaniki rowerowej dotyczące wykonywania czynności naprawczych i serwisowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, którzy potem będą świadczyć usługi serwisowania dla mieszkańców dzielnicy I Stare Miasto;
2- stworzeniu bezpłatnej stacji naprawczej - miejsca przeznaczonego do naprawy przede wszystkim jednośladowych pojazdów rowerowych, ale również wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich itp. Rowerownia będzie  miejscem, gdzie  każdy rowerzysta będzie mógł skorzystać  z darmowej naprawy roweru, a także miejscem, w którym każdy będzie mógł sam naprawić swój rower , korzystając z profesjonalnych narzędzi oraz porad uczniów i seniorów, którzy będą w niej dyżurować ( dyżury w Rowerowni będą pełnione 3 razy w tygodniu);
3- zorganizowaniu pikniku inaugurującego rozpoczęcie działalności Rowerowni podczas którego możliwy będzie przegląd roweru, odbędzie się koncert szkolnego zespołu oraz szkolenie dotyczące bezpiecznej jazdy;  
4- zorganizowaniu  pikniku z okazji otwarcia sezonu rowerowego dla mieszkańców dzielnicy I Stare Miasto który przybierze formę pikniku międzypokoleniowego.

W ramach realizacji tego projektu szkoła nawiązała współpracę z różnymi podmiotami ze środowiska lokalnego m.in.: Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, organizacjami pozarządowymi : Forum Młodzi Duchem 50 Plus, Kraków miastem rowerów, Centrum aktywności seniorów, DR ALBIN Sp.z o.o.


Osobom zaangażowanym w realizację projektu „Rowerownia u Mechaników 1”  życzymy sukcesów.

http://www.zsm1krakow.pl/


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.