Konkurs - Kartka do Betlejem

W dobie e-maili, komunikatorów internetowych oraz sms-ów proponujemy powrócić do, zanikającej już powoli, tradycji wysyłania kartek bożonarodzeniowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Kartka do Betlejem. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych. Autorzy zwycięskich kartek mają szansę otrzymać cenne nagrody, zaś ich prace będą wydrukowane w formie kartek bożonarodzeniowych.

 

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW: 02. 11. 2009r. - 20. 11. 2009 r.
GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PROJEKTY: przesłać pocztą (ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków) lub złożyć w biurze Fundacji (budynek Liceum Zakonu Pijarów, ul. Akacjowa 5 w Krakowie)
TEMATYKA: związana ze Świętami Bożego Narodzenia
TECHNIKA: malarska i rysunkowa

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.
2. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest szerzenie tradycji oraz kultywowanie obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
4. Prace należy wykonać techniką malarską lub rysunkową w formacie A4.
5. Projekty należy złożyć osobiście w biurze lub przesłać pocztą na adres Fundacji: ul. Akacjowa 5,
31-466 Kraków.
6. Projekty należy złożyć w terminie do 20. 11. 2009 r.
7. Do projektu należy dołączyć następujące informacje:

a) imię i nazwisko;

b) wiek;

c) szkoła/świetlica środowiskowa, do której uczeń uczęszcza;

d) adres;

e) telefon kontaktowy;

f) e-mail;

g) imię i nazwisko opiekuna;

h) telefon kontaktowy opiekuna.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac uczestników konkursu.
9. Projekty będą oceniane przez trzyosobowe jury.
10. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

a) dla uczniów klas I-III;

b) dla uczniów klas IV-VI.
11. Nie istnieje możliwość odwołania od decyzji jury.
12. Ogłoszenie o wynikach konkursu nastąpi do dnia 27. 11. 2009 r. na stronie internetowej: www.oswiatowa.pijarzy.pl.
13. Osoby nagrodzone zostaną uprzednio poinformowane telefonicznie.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych i promocyjnych przez organizatora.
15. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Adam Ligęza tel. 012 411-07-95, ligeza@pijarzy.pl

 

 

 

 


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.