Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO - WAŻNE

Informujemy, że Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego przetwarza dane osobowe pracowników, wolontariuszy, darczyńców, beneficjentów, kontrahentów, kandydatów do pracy zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


W związku z tym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego ul. Akacjowa 5, 31 – 466 Kraków, tel./fax. (12) 411 07 95 KRS 0000007646,
2.kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektroniczne : oswiatowa@pijarzy.pl lub telefonicznie: (12) 411 07 95,
3. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
4. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5. posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu otrzymania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu: oswiatowa@pijarzy.pl lub telefonicznie : (12) 411 07 95
 Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.