PROJEKT: "BAŃKA"

PROJEKT:

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego, jak co roku, zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Tym razem zachęcamy do zaprojektowania świątecznej bańki.
Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, w szczególności uczestniczący w zajęciach świetlic środowiskowych oraz domów kultury. Autorzy zwycięskich projektów mają szansę otrzymać cenne nagrody, zaś ich prace zostaną zaprezentowane Krakowianom podczas Kiermaszu na Rynku Głównym.

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW: 25.11.2010 r. -  6.12.2010 r.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PROJEKTY:

- złożyć w biurze Fundacji (ul. Akacjowa 5 w Krakowie) lub

- przesłać pocztą (Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków)

TEMATYKA: związana ze Świętami Bożego Narodzenia

TECHNIKA: przestrzenna dowolna (projekty mają służyć jako ozdoby choinkowe)
Przykłady (bańki ze sznurka, papieru, styropianu itp. itd.)


REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.
2. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest szerzenie tradycji oraz kultywowanie obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
4. Prace należy wykonać techniką przestrzenną dowolną (projekty mają służyć jako ozdoby choinkowe) - m.in. styropian, papier, sznurek, plastik itd. itp.
5. Projekty należy złożyć osobiście w biurze lub przesłać pocztą na adres Fundacji:
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków.
6. Projekty należy złożyć w terminie do 6.12.2010 r.
7. Do projektu należy dołączyć następujące informacje:
a) imię i nazwisko;
b) wiek;
c) nazwa szkoły/świetlicy środowiskowej/domu kultury, do których uczeń uczęszcza;
d) adres;
e) telefon kontaktowy;
f) e-mail;
g) imię i nazwisko opiekuna;
h) telefon kontaktowy opiekuna.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac uczestników konkursu.
9. Projekty będą oceniane przez trzyosobowe jury.
10. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów klas I-III;
b) dla uczniów klas IV-VI.
11. Nie istnieje możliwość odwołania od decyzji jury.
12. Ogłoszenie o wynikach konkursu nastąpi do dnia 10.12.2010 r. na stronie internetowej: www.oswiatowa.pijarzy.pl.
13. Opiekunowie osób nagrodzonych zostaną uprzednio poinformowani telefonicznie lub
e-mailowo.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych i promocyjnych przez organizatora.
15. Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 12 411 07 95 oraz e-mailowo: oswiatowa@pijarzy.pl.
 


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.