Konkurs z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Konkurs z okazji Świąt Wielkiej Nocy  

Fundacja, jak co roku, zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Tym razem zachęcamy do zaprojektowania ozdoby świątecznej (zajączki, pisanki, kurczaczki itp. itd.)

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, w szczególności uczestniczący w zajęciach świetlic środowiskowych oraz domów kultury. Prace należy przygotować indywidualnie.

Autorzy zwycięskich projektów mają szansę otrzymać nagrody.

Termin składania prac: 15.04.2011r.

 

GDZIE NALEŻY DOSTARCZYĆ PROJEKTY:

- złożyć w biurze Fundacji (ul. Akacjowa 5 w Krakowie) lub

- złożyć na portierni Liceum Zakonu Pijarów (ul. Akacjowa 5 w Krakowie) z dopiskiem "dla Fundacji"

- przesłać pocztą (Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków)

TEMATYKA: związana ze Świętami Wielkanocnymi

TECHNIKA: przestrzenna dowolna

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.
2. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z obszaru województwa małopolskiego.
3. Celem konkursu jest szerzenie tradycji oraz kultywowanie obrzędów związanych ze świętami Wielkiej Nocy.
4. Prace należy przygotować indywidualnie. Prace grupowe nie będą oceniane.
5. Prace należy wykonać techniką przestrzenną dowolną - m.in. styropian, papier, sznurek, plastik itd. itp.
6. Projekty należy złożyć osobiście w biurze lub przesłać pocztą na adres Fundacji:
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków.
7. Projekty należy złożyć w terminie do 15.04.2011 r.
8. Do projektu należy dołączyć następujące informacje:
a) imię i nazwisko;
b) wiek;
c) nazwa szkoły/świetlicy środowiskowej/domu kultury, do których uczeń uczęszcza;
d) adres;
e) telefon kontaktowy;
f) e-mail;
g) imię i nazwisko opiekuna;
h) telefon kontaktowy opiekuna.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac uczestników konkursu.
10. Projekty będą oceniane przez trzyosobowe jury.
11. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów klas I-III;
b) dla uczniów klas IV-VI.
12. Nie istnieje możliwość odwołania od decyzji jury.
13. Ogłoszenie o wynikach konkursu nastąpi do dnia 19.04.2011r. na stronie internetowej: www.oswiatowa.pijarzy.pl.
14. Opiekunowie osób nagrodzonych zostaną uprzednio poinformowani telefonicznie lub
e-mailowo.
15. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych i promocyjnych przez organizatora.
16. Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 12 411 07 95 oraz e-mailowo: oswiatowa@pijarzy.pl.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

*Twoje imię (nick):
*Treść komentarza:
Token

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.