O nas

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
Rok założenia: 1998
Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
Fundacja została powołana przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów 
   
KRS: 0000007646
NIP: 945-18-98-195
REGON: 357117369
Nr rachunku: PKO BANK POLSKI I ODDZIAŁ KRAKÓW
90 1020 2892 0000 5402 0148 2157

MISJA I CELE:
Od stuleci Zakon Pijarów kształtuje kolejne młode pokolenia. Stąd wiemy, że w każdym młodym człowieku drzemie potencjał, który tylko czeka, aby go wyzwolić.
Naszym celem jest uświadamianie społeczeństwu, że możliwości intelektualne dzieci i młodzieży nie są zależne od ich statusu społecznego lub sytuacji materialnej.
Pomocna dłoń ze strony Fundacji pozwala zdobyć wiedzę i ukształtować postawy mora
lne, które umożliwią tym najbardziej potrzebującym odnaleźć się w życiu i nieść dobro dalej.


 

 

PROJEKTY 2015:

 Plus na Start to program, dzięki któremu dzieci, mające utrudniony start na drodze do osobistego rozwoju, zyskują realną szansę poznania swojej wartości i rozwijania własnych zdolności. Dzięki niemu dzieci te mogą uczestniczyć w konkretnych, wyspecjalizowanych zajęciach, na które z powodu braku środków nie mogłyby sobie pozwolić.
Więcej informacji w serwisie: www.plusnastart.pl


Seniorzy XXI wieku - edycja II

 

Posiadamy 15-letnie doświadczenie. Do tej pory zorganizowaliśmy m.in.:

15 razy „Ferie w mieście", w których wzięło udział około 1400 ubogich dzieci.

12 zimowisk dla ponad 500 uczestników.

13 kolonii letnich dla ponad 1000 dzieci, z rodzin borykających się z trudnościami.

Programy autorskie „Wakacje z..." dla ponad 230 dzieci z rodzin najuboższych.

Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży.

Charytatywne wieczory kabaretowe dla blisko 2000 uczestników.

Wystawy i wydarzenia kulturalne dla około 1200 gości.

Szkolenia i warsztaty dla ponad 500 wolontariuszy.

Zajęcia pozalekcyjne dla 1200 dzieci, m.in. w ramach świetlic środowiskowych.

Zbiórki materiałów szkolnych dla kilkuset uczniów.

Zbiórki żywności i środków czystości dla kilkuset ubogich Polaków na Ukrainie oraz osób bezdomnych z Katowic.

Spotkania świąteczne dla ponad 1000 osób starszych i samotnych.

Polsko - szwajcarski projekt z zakresy edukacji obywatelskiej dla 2050 szkół.

 

LUDZIE FUNDACJI:
Zarząd Fundacji (funkcje sprawowane społecznie):
o. Edward Kryściak SP - Prezes;
Katarzyna Peterman - Wiceprezes;
Janusz Podwika - Członek Zarządu.

Dyrektor Biura Fundacji:
Katarzyna Peterman

Koordynator ds. organizacji kursów
Koordynator projektu "Seniorzy XXI wieku" oraz "Szkoła częścią wspólnoty":
Beata Nosek

Koordynatorzy ds. wolontariatu (funkcje sprawowane społecznie):
o. Tomasz Abramowicz SP
o. Mariusz Siódmiak SP
diak. Bartłomiej Koszyk SP


STATUT:

Treść statutu

SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - bilans

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - wprowadzenie

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - bilans

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - wprowadzenie 

Sprawozdanie merytorczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 - bilans

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 - wprowadzenie

Sprawozdanie merytorczne za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - bilans

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010  

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 cz. 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 cz. 2

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.