O nas

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
Rok założenia: 1998
Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
Fundacja została powołana przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów 
   
KRS: 0000007646
NIP: 945-18-98-195
REGON: 357117369
Nr rachunku: PKO BANK POLSKI I ODDZIAŁ KRAKÓW
90 1020 2892 0000 5402 0148 2157

MISJA I CELE:
Od stuleci Zakon Pijarów kształtuje kolejne młode pokolenia. Stąd wiemy, że w każdym młodym człowieku drzemie potencjał, który tylko czeka, aby go wyzwolić.
Naszym celem jest uświadamianie społeczeństwu, że możliwości intelektualne dzieci i młodzieży nie są zależne od ich statusu społecznego lub sytuacji materialnej.
Pomocna dłoń ze strony Fundacji pozwala zdobyć wiedzę i ukształtować postawy mora
lne, które umożliwią tym najbardziej potrzebującym odnaleźć się w życiu i nieść dobro dalej.


 

 

PROJEKTY 2017:

 Plus na Start to program, dzięki któremu dzieci, mające utrudniony start na drodze do osobistego rozwoju, zyskują realną szansę poznania swojej wartości i rozwijania własnych zdolności. Dzięki niemu dzieci te mogą uczestniczyć w konkretnych, wyspecjalizowanych zajęciach, na które z powodu braku środków nie mogłyby sobie pozwolić.
Więcej informacji w serwisie: www.plusnastart.pl

 

Szkoła częścią wspólnoty:

Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji społeczności w sprawy publiczne oraz funkcjonowanie wspólnot lokalnych. Zamierzamy go osiągnąć poprzez:
• organizację konferencji, warsztatów oraz szkoleń dotyczących m.in. partycypacji obywatelskiej, dialogu obywatelskiego oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym;
• przygotowanie projektów społecznych zawierających współpracę szkół ze społecznością lokalną przez szkoły biorące udział w zadaniu oraz ich realizacja przez 3 wyłonione na podstawie konkursu szkoły, które dostaną na ten cel dotacje w wysokości 7000 zł ;
• wydanie publikacji z zakresu partycypacji publicznej, udostępnioną bezpłatnie na stronie internetowej projektu oraz przekazaną uczestnikom projektu.

Projekt jest skierowany do 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. Z każdej szkoły zaproszeni do udziału są:
a) dyrektor/ wicedyrektor szkoły bądź osoba przez niego wyznaczona;
b) nauczyciel - opiekun samorządu uczniowskiego bądź osoba interesująca się tematyką projektu;
c) 2 uczniów - uczniowie/ uczennice zaangażowani w samorząd uczniowski bądź aktywne społecznie na terenie szkoły lub poza nią.

 

 

NASZE DOŚWIADCZENIE, czyli co udało się dotychczas zrealizować…
18 razy „Ferie w mieście”, w których wzięło udział około 1400 ubogich dzieci.
12 zimowisk dla ponad 500 uczestników.
14 kolonii letnich dla ponad 1000 dzieci, z rodzin borykających się z trudnościami.
Programy autorskie „Wakacje z…” dla ponad 260 dzieci z rodzin najuboższych.
Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży.
Charytatywne wieczory kabaretowe dla blisko 2000 uczestników.
Wystawy i wydarzenia kulturalne dla około 1200 gości.
Szkolenia i warsztaty dla ponad 500 wolontariuszy.
Zajęcia pozalekcyjne dla 1200 dzieci, m.in. w ramach świetlic środowiskowych.
Zbiórki materiałów szkolnych dla kilkuset uczniów.
Zbiórki żywności i środków czystości dla kilkuset ubogich Polaków na Ukrainie oraz osób bezdomnych z Katowic.
Spotkania świąteczne dla ponad 1100 osób starszych i samotnych.
Polsko – szwajcarski projekt z zakresu edukacji obywatelskiej dla 2050 szkół.
Warsztaty i zajęcia dla ponad 300 seniorów;
Sześć edycji programu „Plus na Start” dla ponad 200 dzieci;
Program „Szkoła częścią Wspólnoty” dla 30 szkół z Małopolski i województw ościennych.

 

LUDZIE FUNDACJI:
Zarząd Fundacji (funkcje sprawowane społecznie):
o. Edward Kryściak SP - Prezes;
Katarzyna Peterman - Wiceprezes;
Janusz Podwika - Członek Zarządu;
o. Tomasz Abramowicz - Członek Zarządu
.


Dyrektor Biura Fundacji:

Katarzyna Peterman

Koordynator projektów:
Beata Nosek

Koordynatorzy ds. wolontariatu (funkcje sprawowane społecznie):
o. Tomasz Abramowicz SP

 

GODZINY OTWARCIA BIURA :

pon- wtr - 9.30-14.30
śr- biuro nieczynne
czw- 10.30-16.00
pt- 10.00-14.30 


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO:

Informujemy, że Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego przetwarza dane osobowe pracowników, wolontariuszy, darczyńców, beneficjentów, kontrahentów, kandydatów do pracy zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego ul. Akacjowa 5, 31 – 466 Kraków, tel./fax. (12) 411 07 95 KRS 0000007646,

2.kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektroniczne : oswiatowa@pijarzy.pl lub telefonicznie: (12) 411 07 95,

3.posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

4.posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

5.posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu otrzymania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu: oswiatowa@pijarzy.pl lub telefonicznie : (12) 411 07 95

 

STATUT:

Treść statutu

SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - bilans

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - wprowadzenie    

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - bilans

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - wprowadzenie

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - bilans

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - wprowadzenie 

Sprawozdanie merytorczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 - bilans

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 - wprowadzenie

Sprawozdanie merytorczne za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - bilans

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - wprowadzenie

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010  

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 cz. 1

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 cz. 2

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.