Patron

  
Stanisław Konarski - Patron Fundacji


Gdy w 1700 roku miesiąc wrzesień się kończył
Pan Hieronim do rodziny Heleny i Jerzego dołączył

Jednak dziecię małe szybko rodziców straciło
A na wychowanie wuj Antoni go przyjął

Mając latek dziesięć wcale nie próżnował
I w kolegium pijarskim w Piotrkowie studiował

Po pięciu latach nauki rzetelnej
Przyjął habit pijarski i stał się sługą wiary nieśmiertelnej

W Podolińcy nowicjat rozpocząć swój raczył
Podobnie jak uczyniło to dwóch jego braci

Tam właśnie kolejnych siedem lat przebywał
W Kolegium Pijarów nową wiedzę zdobywał

Władze zakonne długo nie zwlekały
I w 1722 roku do Warszawy go wysłały

Tam być nauczycielem retoryki zadanie dostaje
Wygłasza mowy, oracje i niejedno okolicznościowe kazanie

Powstają tam też pierwsze dzieła na Sarbiewskim wzorowane
cykl wierszy do Matki Boskiej - tworem naśladownictwa szkolnego przez samego Konarskiego nazwane

Dzięki pomocy Jana Tarły - wuja swego
Wyjeżdża do Italii, do Kolegium rzymskiego

Stanisław Konarski nigdy nie próżnował
We Francji i w Niemczech także studiował

Rok 1740 to data, którą pamiętać wypada
Wtedy to Stanisław Konarski w Warszawie Collegium Nobilium zakłada

W swoim życiu kierował się sprawiedliwością
I wszystkich ludzi traktował jednakowo, z równością

Nasz Patron w szkolnictwie postulował
By niepotrzebnych rzeczy do głowy uczeń nie przyjmował

Chciał by mądrość praktyczną zdobywano
A nadto wiedzą przyrodniczą rozwijano

Nauczanie języka narodowego było ważne dla niego
Zaś łacina i retoryka to coś niepotrzebnego

Oprócz wiedzy co każdego przenika niczym włócznia
Chciał kształtować postawę chrześcijańską i duchowy rozwój ucznia

Pisarz, pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa ten znany
Patriarchą polskich pijarów został nazwany

W Warszawie 3 sierpnia 1773 roku
Kończy swój ziemski żywot i odchodzi na wieczny spokój

W kościele o.o. pijarów przy ul. Długiej został pochowany
Lecz spoczynek wieczny tam nie został mu dany

Po powstaniu listopadowym, gdy kościół został Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przekazany
Prochy Stanisława i innych pijarów władze rosyjskie usuwały

Na Cmentarzu Powiązkowskim teraz Stanisław Konarski spoczywa
Gdzie między kwaterami 7 i 9 jest zbiorowa, nieoznaczona mogiła

Autor: Renata Kuś :)

Wszelkie prawa zastrzeżone

Top Solutions    

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.